ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURICH INSURANCE GROUP ORD SHS

0QP2 LSIN
0QP2
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURICH INSURANCE GROUP ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0QP2 financial statements

Tóm tắt tài chính của ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURICH INSURANCE GROUP ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0QP2 là 44.67B. EPS TTM của công ty là 23.24, lợi tức cổ tức là 5.19%, và P/E là 13.20. Ngày thu nhập tiếp theo ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURICH INSURANCE GROUP ORD SHS là 10 Tháng 2, ước tính là 11.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền