UNITEDHEALTH GROUP INC UNITEDHEALTH GROUP ORD (CDI)
0R0O LSIN

0R0O
UNITEDHEALTH GROUP INC UNITEDHEALTH GROUP ORD (CDI) LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0R0O financial statements

Tóm tắt tài chính của UNITEDHEALTH GROUP INC UNITEDHEALTH GROUP ORD (CDI) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0R0O là 282.827B. EPS TTM của công ty là 11.11, lợi tức cổ tức là 1.41%, và P/E là 27.61. Ngày thu nhập tiếp theo UNITEDHEALTH GROUP INC UNITEDHEALTH GROUP ORD (CDI) là 19 Tháng 10, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền