SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100)(REG S)

SMSN LSIN
SMSN
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100)(REG S) LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SMSN

Tóm tắt tài chính của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100)(REG S) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SMSN là 432.437B USD. EPS TTM của công ty là 114.03 USD, tỷ suất cổ tức là 3.53% và P/E là 14.05. Ngày thu nhập tiếp theo của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100)(REG S) là 27 Tháng 1, ước tính là 33.42 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền