MANA

MANAUSD COINBASE
MANAUSD
MANA COINBASE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

MANA Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà MANA được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử MANA trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMANA dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
MANAUSDTPERPDecentraland / TetherUS PERPETUAL FUTURESBINANCE1.06121.14%−33.83%0.01201.08431.025580.724M
Mua
MANAUSDTDecentraland / TetherUSBINANCE1.06141.16%−38.48%0.01221.08451.026712.682M
Mua
MANAKRWDecentraland / KRWUPBIT1405.01.08%−39.71%15.01435.01365.012.199M
Mua
MANAUSDTDECENTRALAND / TETHERWOONETWORK1.06141.16%−34.01%0.01221.08451.026411.532M
Mua
MANAUSDTDecentraland / TetherHITBTC1.06143791.11%−36.72%0.01164121.08483371.02759386.138M
Mua
MANABUSDDecentraland / Binance USDBINANCE1.06151.21%0.01271.08591.02712.466M
Mua
MANAUSDTDecentraland / Tether USWHITEBIT1.06151.22%−38.46%0.01281.08391.02712.209M
Mua
MANAUSDTDecentraland / TetherKUCOIN1.061171.10%−36.21%0.011581.084821.026751.796M
Mua
MANATRYDecentraland / Turkish LiraBINANCE19.081.17%−38.59%0.2219.4318.501.268M
Mua
MANABTCDecentraland / BitcoinBINANCE0.00004567−0.09%−53.70%−0.000000040.000046620.000044951.187M
Mua
MANABTCDecentraland / BitcoinWHITEBIT0.00004566−0.02%−37.36%−0.000000010.000046550.00004506452.858K
Mua
MANAUSDDecentraland / U. S. DollarKRAKEN1.064391.64%1.97%0.017171.082601.02932449.246K
Mua
MANABTCDecentraland / BitcoinHITBTC0.0000456900−0.04%−53.08%−0.00000002000.00004663000.0000449400410.844K
Mua
MANAUSDDecentraland / USDFTX1.06191.15%−53.16%0.01211.08491.0261389.537K
Mua
MANAUSDDecentraland / USDBINANCEUS1.06181.39%−22.31%0.01461.08441.0280341.207K
Mua
MANAUSDTDecentraland / Tether USDHUOBI1.06180.79%−41.36%0.00831.08431.0509290.401K
Mua
MANAUSDTDECENTRALAND / TETHERCOINEX1.06111.21%−18.60%0.01271.08451.0280185.84K
Mua
MANAETHDecentraland / EthereumBINANCE0.00062290.39%−38.61%0.00000240.00063120.0006148147.909K
Theo dõi
MANAUSDCDecentraland / USD CoinHUOBI1.06110.45%−0.39%0.00481.19261.0498130.877K
Mua
MANABTCDecentraland / BitcoinKRAKEN0.00004565−0.13%48.95%−0.000000060.000046600.00004497129.077K
Mua
MANAEURDecentraland / EuroKRAKEN1.044121.19%−33.06%0.012261.063641.01066107.52K
Mua
MANAUSDDecentraland / U.S. DollarGEMINI1.0625901.47%−65.84%0.0153501.0847401.02903069.956K
Mua
MANABTCDecentraland / BitcoinBITTREX0.00004560−0.09%335.47%−0.000000040.000046630.0000313056.214K
Mua
MANAETHDecentraland / EthereumHITBTC0.0006229000.29%−34.22%0.0000017900.0006311800.00061460055.249K
Theo dõi
MANAUSDDecentraland / U.S. dollarBITSTAMP1.082.86%−57.91%0.031.081.0342.067K
Mua
MANAUSDTDecentraland / TetherUSBINANCEUS1.05991.07%−46.98%0.01121.08341.027332.181K
Mua
MNAUSDDecentraland / DollarBITFINEX1.061901.23%−26.18%0.012901.084401.0283026.867K
Mua
MANABNBDecentraland / Binance CoinBINANCE0.003272−1.33%−28.40%−0.0000440.0033890.00324019.695K
Bán
MANAUSDTDecentraland / Tether USDPOLONIEX0.97239383−3.68%69.60%−0.037106201.039399980.9654825019.201K
Mua
MANABTCDecentraland / BitcoinKUCOIN0.00004573−0.15%−63.55%−0.000000070.000046630.0000449518.288K
Mua
MANAUSDDecentraland / US DollarBITTREX1.080400002.78%−58.17%0.029200001.081300001.0344000010.188K
Mua
MANAETHDecentraland / EthereumKUCOIN0.00062280.23%−57.18%0.00000140.00063080.00061506.842K
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinHUOBI0.000045780.11%−57.36%0.000000050.000046660.000045656.724K
Mua
MANABIDRDecentraland / BIDRBINANCE158091.65%25616155154095.467K
Mua
MANABTCDecentraland / BitcoinBINANCEUS0.00004574−0.26%−62.50%−0.000000120.000046570.000045034.849K
Mua
MANABRLDecentraland / BRLBINANCE5.541.84%−66.15%0.105.635.374.03K
Mua
MANABRLDecentraland / Brazilian RealMERCADO5.490.68%−77.69%0.045.595.362.886K
Mua
MANAUSDCDECENTRALAND / USD COINCOINEX1.06361.22%−6.06%0.01281.08521.02622.286K
Mua
MANABTCDECENTRALAND / BITCOINCOINEX0.00004566−0.35%−36.14%−0.000000160.000046780.000044912.235K
Mua
MNABTCDecentraland / BitcoinBITFINEX0.000045730.09%−50.87%0.000000040.000046620.000045042.165K
Mua
MANAUSDCDecentraland / USD CoinPOLONIEX0.94934051−8.06%−0.70%−0.083253111.070068490.924586832.132K
Bán
MANAETHDecentraland / EthereumBITTREX0.000625131.40%57.72%0.000008620.000625130.000614821.674K
Theo dõi
MANABUSDDecentraland / Binance USDBINANCEUS1.06441.47%0.01541.08411.03141.161K
Mua
MANAETHDecentraland / EthereumHUOBI0.000628041.90%−31.29%0.000011720.000633000.00061905844
Theo dõi
MANABTCDecentraland / BitcoinPOLONIEX0.00004205−4.48%−9.15%−0.000001970.000043960.00004205505
Mua
MANAETHDecentraland / EthereumKRAKEN0.00062371.02%−90.79%0.00000630.00062880.0006163369
Theo dõi
MANAEURDecentraland / EuroBITSTAMP1.060.00%−93.30%0.001.061.03195
Mua
MANABTCDecentraland / BTCUPBIT0.000045330−0.53%−55.29%−0.0000002400.0000455000.00004533062
Mua
MANAUSDDecentraland / US DollarOKCOIN1.06851.08%−81.31%0.01141.06851.068546
Mua