MATIC Network / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch MATIC Network / Bitcoin

Các thị trường nơi mà MATIC Network / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử MATIC Network / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMATICBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MATICBTCMATIC Network / BitcoinBINANCE0.00001993−2.06%5.556M+54.51%0.000020390.000019873.32M
Bán Mạnh
MATICBTCPolygon / BitcoinWHITEBIT0.00001996−1.72%483.783K+48.74%0.000020420.00001991273.702K
Bán Mạnh
MATICBTCMATIC / BitcoinKRAKEN0.00001994−2.11%303.27K−49.46%0.000020370.00001988153.994K
Bán Mạnh
MATICBTCPolygon/BitcoinOKX0.00001995−2.11%208.277K+80.46%0.000020360.00001990131.714K
Bán Mạnh
MATICBTCPolygon / BitcoinCOINBASE0.00001988−2.12%201.813K+35.68%0.000020360.00001988184.371K
Bán Mạnh
MATICBTCPolygon ERC20 / BitcoinHITBTC0.0000199300−2.11%173.005K+16.28%0.00002037000.000019880076.64K
Bán Mạnh
MATICBTCPolygon / BitcoinKUCOIN0.00001995−1.63%146.729K+151.80%0.000020380.00001988103.416K
Bán Mạnh
MATICBTCPOLYGON/BITCOINBITRUE0.00001990−1.63%144.967K+23.40%0.000020610.00001987137.283K
Bán Mạnh
MATICBTCMATIC / BitcoinBITFINEX0.00001989−2.26%128.794K+77.09%0.000020390.00001989104.098K
Bán Mạnh
MATICBTCMATICBTC SPOTBYBIT0.00001995−2.11%68.342K+49.45%0.000020380.0000198837.9K
Bán
MATICBTCPolygon / BitcoinPOLONIEX0.00002006−2.48%57.407K+3659.68%0.000020490.0000200370.626K
Bán Mạnh
MATICBTCPolygon / BitcoinBITTREX0.00001957−2.00%53.478K+678.84%0.000020100.000019573.253K
Bán Mạnh
MATICBTCMATIC Network / BitcoinBINANCEUS0.00001988−1.73%19.953K+200.15%0.000020270.000019886.079K
Bán Mạnh
MATICBTCPolygon / BTCUPBIT0.000020000−2.44%10.121K+237.55%0.0000203800.0000200003.013K
Bán
MATICBTCPOLYGON / BITCOINCOINEX0.0000199200−1.86%10.078K+11.95%0.00002032000.00001992005.373K
Bán Mạnh