MATIC Network / Binance USD

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MATIC Network / Binance USD Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà MATIC Network / Binance USD được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử MATIC Network / Binance USD trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMATICBUSD dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
MATICBUSDMATIC Network / Binance USDBINANCE1.1372−1.50%1.16201.13436.634M
Theo dõi
MATICBUSDMATIC Network / Binance USDBINANCEUS1.1354−1.84%1.16151.13546.856K
Theo dõi