ADVANCED MICRO DEVICES AMD

AMDMIL
AMD
ADVANCED MICRO DEVICESMIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Electronic Technology
Công nghiệp: Semiconductors
Advanced Micro Devices, Inc tham gia vào việc cung cấp các doanh nghiệp bán dẫn. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Máy tính & Đồ họa và Doanh nghiệp, Nhúng và Bán chuyên dụng. Phân khúc Máy tính và Đồ họa bao gồm các bộ xử lý và chipset cho máy tính để bàn và máy tính xách tay, các đơn vị xử lý đồ họa rời và tích hợp, trung tâm dữ liệu, GPU chuyên nghiệp và các dịch vụ phát triển. Phân khúc Doanh nghiệp, Nhúng và Bán chuyên dụng bao gồm máy chủ và bộ xử lý nhúng, sản phẩm Hệ thống trên chip bán tùy chỉnh, dịch vụ phát triển và công nghệ dành cho bảng điều khiển trò chơi. Công ty được thành lập bởi W. J. Sanders III vào ngày 1 tháng 5 năm 1969 và có trụ sở chính tại Santa Clara, CA.