ADVANCED MICRO DEVICES

AMD MIL
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ADVANCED MICRO DEVICES với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AMD là 119.929B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của ADVANCED MICRO DEVICES là 26 Tháng 7, ước tính là 0.97 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu