BMW

BMW MIL
BMW
BMW MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BMW báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BMW với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BMW là 55.687B. EPS TTM của công ty là 16.73, lợi tức cổ tức là 2.22%, và P/E là 5.05. Ngày thu nhập tiếp theo BMW là 3 Tháng 11, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền