DAIMLER
DAI MIL

DAI
DAIMLER MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DAIMLER với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DAI là 77.167B. EPS TTM của công ty là 12.55, lợi tức cổ tức là 1.86%, và P/E là 5.74. Ngày thu nhập tiếp theo DAIMLER là 29 Tháng 10, ước tính là 2.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền