SAIPEM

SPM MIL
SPM
SAIPEM MIL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SPM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAIPEM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SPM là 1.583B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của SAIPEM là 27 Tháng 10, ước tính là -0.06 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu