TECHNOGYM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGYM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TECHNOGYM

Tổng tài sản của TGYM cho H1 23 là760.15M EUR, ít hơn 3.31% so với kỳ trước H2 22. Và tổng nợ phải trả giảm 0.61% trong H1 23 tới 437.58M EUR.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu