TESLA TSLA

TSLA MIL
TSLA
TESLA MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TSLA Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Khách hàng Lâu năm
Công nghiệp: Xe cơ giới
Tesla, Inc (trước đây là Tesla Motors, Inc) thiết kế, phát triển, sản xuất và bán các loại xe điện, và hệ thống lưu trữ năng lượng, cũng như lắp đặt, vận hành và sửa chữa các sản phẩm lưu trữ năng lượng mặt trời và năng lượng. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc sản phẩm chính: Ô tô, Sản xuất và lưu trữ Năng lượng. Phân khúc Ô tô bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất và bán xe điện. Phân khúc Sản xuất và lưu trữ Năng lượng bao gồm thiết kế, chế tạo, lắp đặt và bán hoặc cho thuê các sản phẩm lưu trữ năng lượng cố định và hệ thống năng lượng mặt trời cho khách hàng ở cả các khu dân cư và thương mại, hoặc bán điện do hệ thống năng lượng mặt trời tạo ra cho khách hàng. Công ty sản xuất và phân phối hai loại xe chạy điện hoàn toàn, mẫu sedan S và mẫu xe thể thao đa dụng X (SUV). Ngoài ra có Mẫu 03, một chiếc sedan được thiết kế cho thị trường phổ thông. Công ty phát triển các sản phẩm lưu trữ năng lượng để sử dụng trong nhà, các cơ sở thương mại và các khu vực tiện ích.