Mithril/Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mithril/Tether Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Mithril/Tether được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Mithril/Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMITHUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
MITHUSDTMITHUSDT SPOTBITGET0.002044−0.24%35.634K2.24%0.0020830.0020187.28M
Theo dõi
MITHUSDTMithril/TetherOKX0.00204−1.45%18.472K−65.35%0.002090.002023.055M
Bán
MITHUSDTMithril/TetherGATEIO0.002040.49%3.633K−60.38%0.002070.00202590.278K
Theo dõi
MITHUSDTMithril / Tether OmniHITBTC0.0014995−11.79%10.00%0.00149950.0014995900
Bán Mạnh