APPLE INC

AAPL-RM MOEX
AAPL-RM
APPLE INC MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AAPL-RM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của APPLE INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AAPL-RM là 171.282T. EPS TTM của công ty là 376.88, lợi tức cổ tức là 0.59%, và P/E là 27.83. Ngày thu nhập tiếp theo APPLE INC là 28 Tháng 10, ước tính là 90.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền