APPLE INC

AAPL-RM MOEX
AAPL-RM
APPLE INC MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AAPL-RM

Tóm tắt tài chính của APPLE INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AAPL-RM là 129.489T RUB. EPS TTM của công ty là 508.78 RUB, tỷ suất cổ tức là 0.66% và P/E là 23.89. Ngày thu nhập tiếp theo của APPLE INC là 2 Tháng 8, ước tính là 65.69 RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu