ALROSA AO

ALRSMOEX
ALRS
ALROSA AOMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALRS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALROSA AO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALRS là 445.139B RUB. Ngày thu nhập tiếp theo của ALROSA AO là 16 Tháng 3, ước tính là 3.75 RUB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu