ADVANCED MICRO DEVICES, INC

AMD-RM MOEX
AMD-RM
ADVANCED MICRO DEVICES, INC MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMD-RM financial statements

Tóm tắt tài chính của ADVANCED MICRO DEVICES, INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AMD-RM là 9.373T. EPS TTM của công ty là 208.12, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 37.83. Ngày thu nhập tiếp theo ADVANCED MICRO DEVICES, INC là 27 Tháng 10, ước tính là 48.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền