RUSSIAN AQUACULTUR

AQUA MOEX
AQUA
RUSSIAN AQUACULTUR MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AQUA

Tóm tắt tài chính của RUSSIAN AQUACULTUR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AQUA là 40.951B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu