SEVERSTAL - AO

CHMFMOEX
CHMF
SEVERSTAL - AOMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CHMF nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SEVERSTAL - AO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CHMF là 659.787B RUB. Ngày thu nhập tiếp theo của SEVERSTAL - AO là 3 Tháng 2, ước tính là 53.88 RUB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu