DEXCOM, INC

DXCM-RM MOEX
DXCM-RM
DEXCOM, INC MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DXCM-RM financial statements

Tóm tắt tài chính của DEXCOM, INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DXCM-RM là 4.017T. EPS TTM của công ty là 403.45, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 111.00. Ngày thu nhập tiếp theo DEXCOM, INC là 2 Tháng 11, ước tính là 46.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền