Chỉ số MOEX Nga

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về Chỉ số MOEX Nga

ISIN
RU000A0JP7K5
Chỉ số MOEX Russia là một chỉ số chứng khoán chính theo dõi hoạt động của 50 công ty hàng đầu của Sở giao dịch chứng khoán Moscow theo giá trị vốn hóa thị trường và tính thanh khoản. Trong chỉ số này có mười lĩnh vực của nền kinh tế Nga, bao gồm Ngân hàng, Sản xuất dầu khí và các lĩnh vực khác. Chỉ số MOEX là một chỉ số tổng hợp có trọng số vốn hóa, được ra mắt vào năm 1997 với giá trị cơ bản là 100. Chỉ số này đóng vai trò là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán Nga.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh