THE COCA-COLA COMPANY
KO-RM MOEX

KO-RM
THE COCA-COLA COMPANY MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của THE COCA-COLA COMPANY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KO-RM là 17.12T. EPS TTM của công ty là 137.09, lợi tức cổ tức là 3.09%, và P/E là 29.47. Ngày thu nhập tiếp theo THE COCA-COLA COMPANY là 27 Tháng 10, ước tính là 42.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền