LENZOLOTO

LNZL MOEX
LNZL
LENZOLOTO MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LNZL fundamentals

Tóm tắt tài chính của LENZOLOTO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LNZL là 10.538B RUB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu