MAGNITOGORSK IRON & STEEL

MAGN MOEX
MAGN
MAGNITOGORSK IRON & STEEL MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MAGN

Tóm tắt tài chính của MAGNITOGORSK IRON & STEEL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MAGN là 434.849B RUB. EPS TTM của công ty là 20.56 RUB, tỷ suất cổ tức là 20.53% và P/E là 1.89. Ngày thu nhập tiếp theo của MAGNITOGORSK IRON & STEEL là 19 Tháng 7, ước tính là 5.26 RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu