MEGAFON

MFON MOEX
MFON
MEGAFON MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MFON Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Truyền thông
Công nghiệp: Viễn thông không dây
MegaFon PAO (MegaFon PJSC), trước đây là Megafon OAO, là một nhà khai thác viễn thông có trụ sở tại Nga. Công ty cung cấp các dịch vụ lời thoại, điện thoại di động, chuyển dữ liệu bằng đường dây cố định, chuyển vùng và các giải pháp kinh doanh. Ngoài ra, công ty còn cung cấp hơn 20 loại thiết bị mang thương hiệu riêng, chẳng hạn như thiết bị cầm tay, modem, máy tính bảng cá nhân, máy tính xách tay và các thiết bị khác. Công ty sở hữu mạng truyền thông di động toàn quốc hoạt động trên hệ thống toàn cầu băng tần kép cho chuẩn viễn thông di động (GSM) 900/1800. Nó cũng đã được đưa vào sử dụng cho mạng thế hệ thứ 3 (3G), cũng như mạng 4G. Công ty hoạt động thông qua nhiều văn phòng đặt tại trong nước, cũng như cung cấp các dịch vụ di động ở Tajikistan, Abkhazia và Nam Ossetia.

Tin tức cập nhật