ROSSETI SIBIR

MOEXMRKS
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MRKS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ROSSETI SIBIR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MRKS là 30.246B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬