MOSTOTREST

MOEXMSTT
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MSTT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MOSTOTREST với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MSTT là 62.341B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬