NOVATEK

NVTK MOEX
NVTK
NOVATEK MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NVTK

Tóm tắt tài chính của NOVATEK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NVTK là 2.923T RUB. Ngày thu nhập tiếp theo của NOVATEK là 27 Tháng 7, ước tính là 54.41 RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu