POLYMETAL INTERNATIONAL PLC

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

POLY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của POLYMETAL INTERNATIONAL PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của POLY là 261.868B RUB. Ngày thu nhập tiếp theo của POLYMETAL INTERNATIONAL PLC là 23 Tháng 8, ước tính là 96.09 RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu