ROSTELECOM

RTKM MOEX
RTKM
ROSTELECOM MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính RTKM

Tóm tắt tài chính của ROSTELECOM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RTKM là 195.296B RUB. EPS TTM của công ty là 8.50 RUB, tỷ suất cổ tức là 8.60% và P/E là 6.89. Ngày thu nhập tiếp theo của ROSTELECOM là 23 Tháng 5, ước tính là 3.26 RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu