SBERBANK FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng SBERBANK FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
SRZ2023SBERBANK FUTURES (DEC 2023)
2023-12-2127980+0.32%882812127888
Theo dõi
SRH2024SBERBANK FUTURES (MAR 2024)
2024-03-2129175+0.24%702932529093
Theo dõi
SRM2024SBERBANK FUTURES (JUN 2024)
2024-06-2028150+0.49%1362822528120
Bán
SRU2024SBERBANK FUTURES (SEP 2024)
2024-09-1929255+0.84%2452929429255
Theo dõi