UZHNO-URALSKIY NIKEL. KOMB. AO

UNKL MOEX
UNKL
UZHNO-URALSKIY NIKEL. KOMB. AO MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UNKL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của UZHNO-URALSKIY NIKEL. KOMB. AO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UNKL là 3.419B RUB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu