Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY MOEX

USDJPY
Đô la Mỹ / Yên Nhật MOEX
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng