TNS ENERGO YAROSLAVL' AO

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

YRSB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TNS ENERGO YAROSLAVL' AO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của YRSB là 4.054B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu