Metal / Bitcoin

MTLBTC BINANCE
MTLBTC
Metal / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

Metal / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Metal / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Metal / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMTLBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
MTLBTCMetal / BitcoinBINANCE0.000065551.68%0.000001080.000067270.00006255116.657K
Mua
MTLBTCMetal / BitcoinKUCOIN0.000065701.72%0.000001110.000067160.000062647.577K
Mua
MTLBTCMetal / BTCUPBIT0.000064360−1.68%−0.0000011000.0000670700.0000631203.854K
Mua
MTLBTCMetal / BitcoinHUOBI0.00006635−2.41%−0.000001640.000066350.00006635193
Mua
MTLBTCMETAL / BitcoinBITTREX0.00006467−1.21%−0.000000790.000066260.00006314164
Mua