ERICSSON A (FRIA)

ERCG MUN
ERCG
ERICSSON A (FRIA) MUN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ERCG financial statements

Tóm tắt tài chính của ERICSSON A (FRIA) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ERCG là 31.531B. EPS TTM của công ty là 0.58, lợi tức cổ tức là 2.08%, và P/E là 16.25. Ngày thu nhập tiếp theo ERICSSON A (FRIA) là 19 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền