ABLE GLOBAL BERHAD

ABLEGLOB MYX
ABLEGLOB
ABLE GLOBAL BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ABLEGLOB

Tóm tắt tài chính của ABLE GLOBAL BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ABLEGLOB là 415.21M MYR. EPS TTM của công ty là 0.13 MYR, tỷ suất cổ tức là 3.70% và P/E là 10.43.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu