AIRASIA GROUP BERHAD

AIRASIA MYX
AIRASIA
AIRASIA GROUP BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AIRASIA financial statements

Tóm tắt tài chính của AIRASIA GROUP BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AIRASIA là 4.015B. Ngày thu nhập tiếp theo AIRASIA GROUP BERHAD là 23 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền