ALLIANZ MALAYSIA BHD

ALLIANZ MYX
ALLIANZ
ALLIANZ MALAYSIA BHD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALLIANZ financial statements

Tóm tắt tài chính của ALLIANZ MALAYSIA BHD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ALLIANZ là 2.261B. EPS TTM của công ty là 2.06, lợi tức cổ tức là 4.55%, và P/E là 11.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền