ANZO HOLDINGS BERHAD

ANZO MYX
ANZO
ANZO HOLDINGS BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ANZO

Tóm tắt tài chính của ANZO HOLDINGS BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ANZO là 16.742M MYR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu