BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

BIMB MYX
BIMB
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BIMB fundamentals

Tóm tắt tài chính của BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BIMB là 5.711B MYR. EPS TTM của công ty là 0.22 MYR, tỷ suất cổ tức là 4.12% và P/E là 12.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu