DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD

DUFUMYX
DUFU
DUFU TECHNOLOGY CORP. BHDMYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DUFU nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DUFU là 1.182B MYR. EPS TTM của công ty là 0.15 MYR, tỷ suất cổ tức là 3.36% và P/E là 14.42.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu