DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD

DUFU MYX
DUFU
DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DUFU báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DUFU là 2.258B. EPS TTM của công ty là 0.12, lợi tức cổ tức là 1.34%, và P/E là 36.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền