GAS MALAYSIA BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GASMSIA nguyên tắc cơ bản

GAS MALAYSIA BERHAD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.09 MYR, hãy mua trước 31 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.76%