GUAN CHONG BHD

GCB MYX
GCB
GUAN CHONG BHD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GCB financial statements

Tóm tắt tài chính của GUAN CHONG BHD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GCB là 3.132B. EPS TTM của công ty là 0.16, lợi tức cổ tức là 1.17%, và P/E là 19.50.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền