GENTING PLANTATIONS BERHAD

GENP MYX
GENP
GENTING PLANTATIONS BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GENP financial statements

Tóm tắt tài chính của GENTING PLANTATIONS BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GENP là 6.101B. EPS TTM của công ty là 0.34, lợi tức cổ tức là 2.21%, và P/E là 19.76.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền