IGB REAL ESTATE INV TRUST

IGBREIT MYX
IGBREIT
IGB REAL ESTATE INV TRUST MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IGBREIT financial statements

Tóm tắt tài chính của IGB REAL ESTATE INV TRUST với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IGBREIT là 5.996B. EPS TTM của công ty là 0.07, lợi tức cổ tức là 4.09%, và P/E là 25.38.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền