INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD

INNO MYX
INNO
INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính INNO

Tóm tắt tài chính của INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của INNO là 632.092M MYR. EPS TTM của công ty là 0.13 MYR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 9.93.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền