JAG BERHAD
JAG MYX

JAG
JAG BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JAG financial statements

Tóm tắt tài chính của JAG BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JAG là 213.107M. EPS TTM của công ty là 0.03, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 11.04.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền