KANGER INTERNATIONAL BERHAD

KANGER MYX
KANGER
KANGER INTERNATIONAL BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KANGER nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KANGER INTERNATIONAL BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KANGER là 33.169M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu